กิจกรรมวางพานพุ่มถวายราชสักการะฯ เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2562

ภาพกิจกรรมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะฯ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุข วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ วันอาสาสมัครไทย และวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ จ.สุราษฎร์ธานี ในวันจันทร์ที่ 21 ตค. 62 เวลา 08.30 น. ณ ลานพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระราชบิดาและสมเด็จพระราชชนนี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี

Blog Attachment

Leave us a Comment