ขอเชิญรับฟังรายการวิทยุมหาดไทยชวนรู้ ประจำเดือนตุลาคม 2561

ด้วยกระทรวงมหาดไทย กำหนดอากาศวิทยุทางสถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ช่วงเวลา “มหาดไทยชวนรู้” เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานตามนโยบายและภารกิจของกระทรวงมหาดไทย โดยออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 12.05 – 12.25 น. ทางคลื่นวความถี่ FM91 MHz (สวพ.91) และสามารถรับฟังรายการสดผ่านทาง www.fm91bkk.com หรือรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.pr.moi.go.th หัวข้อ “คลังข่าวมหาดไทย”

โดยมีผังรายการวิทยุประจำเดือนตุลาคม 2561 ดังนี้ ผังรายการวิทยุมหาดไทยชวนรู้

Blog Attachment

Leave us a Comment