เชิญชวนร่วมรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย

เชิญชวนบุคลากร นักศึกษาพยาบาลทุกท่าน

ร่วมรณรงค์สร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย

ทุกวันพุธ เวลา 15.30 น. ณ ลานสมเด็จย่า อาคารปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร์

Leave us a Comment