ได้รับรางวัลชนะเลิศ นวัตกรรม​ R.A.K. 4.0 (ระบบสืบพันธุ์เพศชาย)​

นวัตกรรม​ R.A.K. 4.0 (ระบบสืบพันธุ์เพศชาย)​ ได้ถ้วยรางวัลชนะเลิศ​การประชุมวิชาการระดับชาติ
โดย ดร.ประดิษฐ์พร พงศ์เตรียง ณ การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562

Blog Attachment

Leave us a Comment