โครงการคลินิกสุขภาพห้องพยาบาล กิจกรรม มรส.ร่วมใจบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1

โครงการคลินิกสุขภาพห้องพยาบาล กิจกรรม มรส.ร่วมใจบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องโถง หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Blog Attachment

Leave us a Comment