โครงการคลินิกสุขภาพห้องพยาบาล กิจกรรม มรส.ร่วมใจบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2

โครงการคลินิกสุขภาพห้องพยาบาล กิจกรรม มรส.ร่วมใจบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2

วันที่ 30 มกราคม 2563 ณ ห้องพยาบาล อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Blog Attachment

Leave us a Comment