ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ปูเสื่อ ปูสาด ตักบาตรทำบุญ และถวายปิ่นโตภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ 5 รูป วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563

วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 07.00 น. ณ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษาเรือนสี่ภาค สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ปูเสื่อ ปูสาด ตักบาตรทำบุญ และถวายปิ่นโตภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ 5 รูป

Blog Attachment

Leave us a Comment