มรส.จับมือ รพ.สวนสราญรมย์ สร้างสื่อออนไลน์ ลดภาวะความเครียดจากไวรัสโควิด-19

25630422-สวนสราญรมย์10

มรส.จับมือ รพ.สวนสราญรมย์ สร้างสื่อออนไลน์ ลดภาวะความเครียดจากไวรัสโควิด-19

วันพุธที่ 22 เมษายน 2563 ณ อาคารสราญราษฎร์ ชั้น 4 โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี(มรส.) ร่วมแสดงความยินดีกับแพทย์หญิงบุญศิริ จันศิริมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลาราชนครินทร์ ในโอกาส​รับตำแหน่งรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์

ในการนี้​ทางมหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​สุ​ราษฎร์​ธานี​ ได้ร่วมกับโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ ประชุมหารือเรื่องการจัดการองค์ความรู้ให้กับท้องถิ่นเพื่อรับมือกับความเครียดจากสถานการณ์ ไวรัสโควิด-19 อีกทั้งได้ร่วมกันวางเเผนการจัดทำระบบสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์ให้กับท้องถิ่นให้เข้าถึงสื่อต่างๆ เพื่อนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เป็นการส่งเสริม​ให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถผ่านช่วงวิกฤติโควิด-19​ ไปได้ พร้อมก้าวสู่สังคมที่ดีกว่าไปพร้อมกัน

นายอดิสรณ์ เนาวโคอักษร นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว
#สื่อสารองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Blog Attachment

Leave us a Comment