โครงการคลินิกสุขภาพห้องพยาบาล กิจกรรม มรส.ร่วมใจบริจาคโลหิต ครั้งที่ 4

โครงการคลินิกสุขภาพห้องพยาบาล กิจกรรม มรส.ร่วมใจบริจาคโลหิต ครั้งที่ 4

วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องพยาบาล อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Blog Attachment

Leave us a Comment