รับสมัครนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุรุ่นที่ 4

รับสมัครนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุรุ่นที่ 4

– รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
– เปิดเรียนวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

หลักสูตร 160 ชั่วโมง
– ทฤษฎี 128 ชั่วโมง (สัปดาห์ละ 8 ชั่วโมง จำนวน 16 สัปดาห์)
– ปฏิบัติ 32 ชั่วโมง (สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง จำนวน 8 สัปดาห์)

รายละเอียดหลักสูตร
– เรียนสัปดาห์ละ 2 วัน ทุกวันอังคาร -วันพุธ
– เริ่มเรียนตั้งแต่ 09.00 น. จนถึง 15.00 น.
– สถานที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี
– เรียนครบระยะเวลาตามกำหนด มีพิธีมอบเกียรติบัตรในวันสำเร็จการศึกษา
– ศึกษาเส้นทางสุขภาพ 4 แห่ง ได้แก่ รพสต.บางไทร, รพ.คีรีรัฐนิคม, อำเภอท่าฉาง และหาดใหญ่ชีวาสุข

เชิญชวนผู้สูงวัยเข้าร่วมปฎิบัติการ “ไม่ล้ม  ไม่ลืม  ไม่ซึมเศร้า  กินข้าวอร่อย”

สูงวัยอย่างมีคุณค่า งามสง่าด้วยจิตใจ

ใบสมัคร

Leave us a Comment