โครงการคลินิกสุขภาพห้องพยาบาล กิจกรรม มรส.ร่วมใจบริจาคโลหิต

โครงการคลินิกสุขภาพห้องพยาบาล กิจกรรม มรส.ร่วมใจบริจาคโลหิต
ณ ห้องโถงหอประชุมวิชราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ครั้งที่ 1 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น. รูปกิจกรรม คลิก
ครั้งที่ 2 วันที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. รูปกิจกรรม คลิก
ครั้งที่ 3 วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น. รูปกิจกรรม คลิก
ครั้งที่ 4 วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-12.00 น.

Blog Attachment

Leave us a Comment