พิธีมอบวุฒิบัตรโรงเรียนผู้สูงอายุรุ่นที่ 2,3 และวุฒิบัตรหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุรุ่นที่ 2,3

พิธีมอบวุฒิบัตรโรงเรียนผู้สูงอายุรุ่นที่ 2,3 และวุฒิบัตรหลักสูตรผู้ดูแลผู้สูงอายุรุ่นที่ 2,3

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ห้อง 1106
อาคารปฏิบัติการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ดร.ชมพูนุท ชัยรัตนะ รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้มอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุรุ่นที่ 2 จำนวน 9 คน และรุ่นที่ 3 จำนวน 7 คน และผู้ดูแลผู้สูงอายุ จำนวน 25 คน รวมทั้งหมดเป็น 41 คน คน

ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก

Blog Attachment

Leave us a Comment