ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อสุขภาพ

อาจารย์กมลชนก ทองเอียด ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์เพื่อสุขภาพ

เรื่อง ผ้าขาวม้าพรมกะลาชีวาสุข

ในการประชุมพยาบาลแห่งชาติครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2562

Blog Attachment

Leave us a Comment