ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีเนื่องในพิธีมอบใบรับรองคุณวุฒิการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตรุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2563

ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีเนื่องในพิธีมอบใบรับรองคุณวุฒิการศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตรุ่นที่ 10 ปีการศึกษา 2563

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 17.00-13.00 น. ณ หอประชุมวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี