ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะพยาบาลศาสตร์ จำนวน 4 อัตรา ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2563

ประกาศรับสมัคร คลิกเพื่อดาวน์โหลด

ใบสมัคร คลิกเพื่อดาวน์โหลด

Blog Attachment

Leave us a Comment