รับสมัครนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุรุ่นที่ 3

รับสมัครนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุรุ่นที่ 3

– รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2561
– วันที่ 25-26 ธันวาคม 2561 เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน//กิจกรรมรวมพลคนสว.(รุ่น1-3)
– เริ่มเรียนอังคาร ที่ 8 มกราคม 2562 – วันที่ 10 เมษายน 2562

หลักสูตร 160 ชั่วโมง
– ทฤษฎี 128 ชั่วโมง (สัปดาห์ละ 8 ชั่วโมง จำนวน 16 สัปดาห์)
– ปฏิบัติ 32 ชั่วโมง (สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง จำนวน 8 สัปดาห์)

รายละเอียดหลักสูตร
– ก้าวทันโลกในวัยสูงอายุ
– นันทนาการและงานอดิเรก
– พหุวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
– การดูแลสุขภาพในผู้สูงวัย
– การศึกษาอิสระ(ปฏิบัติ)

สูงวัยอย่างมีคุณค่า งามสง่าด้วยจิตใจ

Blog Attachment

Leave us a Comment