ภาพบรรยากาศการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย-ฟิลิปปินส์

ภาพบรรยากาศการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย-ฟิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562 ณ Bataan Peninsula State University ประเทศฟิลิปปินส์

Blog Attachment

Leave us a Comment