ติดต่อคณะพยาบาลศาสตร์


ช่องทางการติดต่อ

  • คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
    272 หมู่ 9 ถ.สุราษฎร์-นาสาร ต.ขุนทะเล
    อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84100
  • โทรศัพท์ : 077-913375
  • โทรสาร : 077-913376
  • อีเมล : nurse@sru.ac.th
  • เวลาเปิดทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ 08.30 -16.30 น.