ตารางเรียน


ปฏิทินการจองห้อง

ปฏิทินคณะพยาบาลศาสตร์ คลิก

แบบฟอร์มการจองห้องออนไลน์ คลิก

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ปีการศึกษา 2/2566

  • ตารางเรียนรวมทุกชั้นปี download
  • แยกห้อง G801-G807 download

ปีการศึกษา 1/2566

  • ตารางเรียนรวมทุกชั้นปี download
  • แยกห้อง G801-G807 download