ตารางเรียน


หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ปีการศึกษา 2/2565 download

ปีการศึกษา 1/2565 download

ปีการศึกษา 3/2563 download

ปีการศึกษา 2/2563 download

 

หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล

ปีการศึกษา 1/2 2565 download

ปีการศึกษา 1/1 2565 download