หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

 

คณะ  : พยาบาลศาสตร์
ระดับการศึกษา  : หลักสูตรประกาศนียบัตร
สาขาวิชา  : หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
แผนการเรียน  : ดูแผนการเรียน

กำหนดการรับสมัครผู้ช่วยพยาบาลรุ่นที่ 3 คลิก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา คลิก

ให้เข้าร่วมไลน์กลุ่มนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาล (ตาม QR Code หน้าสุดท้าย)

 


วิดีทัศน์แนะนำหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี – YouTube

Share This Course