กิจกรรมวันลอยกระทง 31 ตุลาคม 2563

กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563

ณ ท่าน้ำเรือนสี่ภาคหอพุทธทาสธรรมโฆษณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

โดยคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 การประกวดกระทง และได้รางวัลชนะเลิศการประกวดนางนพมาศ