ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสมทบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต

ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสมทบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ประจำปีการศึกษา 2564
ชื่อบัญชี “มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี” ธนาคารทหารไทย
สาขามหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ประเภทออมทรัพย์
หมายเลขบัญชี 518-2-00010-8
คณะพยาบาลศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี

ขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ และขอความกรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์
เพื่อจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านตามชื่อและที่อยู่ดังที่แจ้งไว้ มาที่

ID Line: Ladyaiwkingkan
หมายเลขโทรศัพท์ 095-6323959

ตั้งแต่วันนี้จนถึง 27 มีนาคม 2564