ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ เรื่อง การพัฒนางานคุณภาพและวิจัยทางสุขภาพ วันที่ 10-12 มีนาคม 2564

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ เรื่อง การพัฒนางานคุณภาพและวิจัยทางสุขภาพ
วันที่ 10-12 มีนาคม 2564 เวลา 08.30-18.00 น. ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และออนไลน์ผ่าน zoom ค่ะ
ลิงค์ลงชื่อเข้าร่วม
—————————————————-
ลิงค์เข้า zoom
Research collaboration with national and international networking Zoom meeting โดย นายเอกมาศ วงศ์ไพรินท์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
Time: Mar 10, 2021 08:30 AM Bangkok
Meeting ID: 994 3445 9306
Passcode: 058638
—————————————————-
Research collaboration with national and international networking Zoom meeting by Associate Professor Dr. Ros Kane
Time: Mar 11, 2021 08:30 AM Bangkok
Meeting ID: 950 0933 4294
Passcode: 872346
—————————————————-
Research collaboration with national and international networking Zoom meeting by Associate Professor Dr. Chantal Ski
Time: Mar 12, 2021 08:30 AM Bangkok
Meeting ID: 998 0285 9599
Passcode: 842527