ประชุมเชิงวิชาการเรื่องก้าวต่อไปของอนาคตอุดมศึกษาไทย (ควอท)

ประชุมเชิงวิชาการในหัวข้อ “ก้าวต่อไปของอนาคตอุดมศึกษาไทย (ควอท)”
วันที่ 24-25 มีนาคม 2565 จัดโดยสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย

ดาวน์โหลด