นักศึกษาพยาบาลศาสตร์คว้ารางวัลนำเสนอวิจัยในการนำเสนอวิจัยและการประชุมวิชาการระดับชาติ

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมการนำเสนอวิจัยและการประชุมวิชาการระดับชาติ “การคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลินิกทางการพยาบาลและการประกวดนวัตกรรมทางการพยาบาล ครั้งที่ 1” (The 1st National Clinical Reasoning in Nursing Forum and Nursing Innovation 2022) ในวันที่ 31 มีนาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รางวัลการนำเสนอวิจัยในระดับดีมาก