การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดทำโครงการหรือกิจกรรม


2566

  • โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุกิจกรรมที่ 1 วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2566 รูปแบบออนไลน์ และออนไซต์ ดาวน์โหลด
  • ภาพประกอบโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุกิจกรรมที่ 1 วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2566 ดาวน์โหลด
  • สรุปผลโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุกิจกรรมที่ 1 วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2566 ดาวน์โหลด