พิธีรับมอบใบรับรองคุณวุฒิสำเร็จการศึกษา 7 มีนาคม 2563

พิธีรับมอบใบรับรองคุณวุฒิสำเร็จการศึกษา วันที่ 7 มีนาคม 2563