กิจกรรมทำบุญทอดกฐินสามัคคี

กิจกรรมทำบุญทอดกฐินสามัคคี วันที่ 17 ตุลาคม 2563

กิจกรรมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ณ วัดภูธรอุทิศสิทธาราม ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 07.15 – 12.00 น.