กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2563

กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสุราษฎร์ธานี