กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ณ เซ็นทรัลสุราษฎร์ธานี 24 ตุลาคม 2563

กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี