นักศึกษาพยาบาลศาสตร์คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กีฬาเทควันโดศรีสะเกษเกมส์

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววรินธร สายสามพราน นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 1

เป็นตัวแทนภาคใต้ กีฬาเทควันโด ประเภทต่อสู้ทีมหญิงในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 ศรีสะเกษเกมส์ ระหว่างวันที่ 5 – 25 มีนาคม 2565

คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2