กิจกรรม ปูเสื่อ ปูสาด ร่วมตักบาตร มรส. ณ เรือน 4 ภาค วันที่ 13 ธันวาคม 2565

วันที่ 13 ธันวาคม 2565 ณ อาคารศูนย์วัฒนธรรมศึกษา (เรือน 4 ภาค) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.)
ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ บุคลากรและนักศึกษา มรส. ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์