ขอแสดงความยินดีกับคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มรส. เป็น “ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย” มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็น “ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย” มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2565

วันที่ 18 มีนาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย” ในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 พิธีมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ

 


วิดีทัศน์ รองศาสตราจารย์ ดร. วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์
ศิษย์เก่าดีเด่นบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประเภทบริหาร ประจำปี 2565