กิจกรรมตักบาตร ณ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษาเรือนสี่ภาค

กิจกรรมตักบาตร ณ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษาเรือนสี่ภาค

วันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 07.00 น. ณ ศูนย์วัฒนธรรมศึกษาเรือนสี่ภาค สำนักศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ปูเสื่อ ปูสาด ตักบาตรทำบุญ และถวายปิ่นโตภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ 5 รูป