คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ และสมทบทุนช่วยบุคลากรณ์ทางการแพทย์

คณะพยาบาลศาสตร์ร่วมบริจาคอุปกรณ์ทางการแพทย์ และสมทบทุนช่วยบุคลากรณ์ทางการแพทย์ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า เนื่องด้วยโอกาสในวันพยาบาลสากล