กิจกรรมบริจาคโลหิต วันอังคาร ที่ 23 พ.ย. 2564

กิจกรรมบริจาคโลหิต

วันอังคาร ที่ 23 พ.ย. 2564 เวลา 09.00-12.00 น.

ณ ห้องงานบริการสุขภาพ (ห้องพยาบาล) อาคารวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี