กิจกรรม ปูเสื่อ ปูสาด ร่วมตักบาตร มรส. ณ เรือน 4 ภาค วันที่ 14 มิถุนายน 2565

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 ณ อาคารศูนย์วัฒนธรรมศึกษา (เรือน 4 ภาค) สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (มรส.)
ดร.สมปราชญ์ วุฒิจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและจัดการทรัพย์สิน พร้อมด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ บุคลากรและนักศึกษา มรส. ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี