กิจกรรมทำบุญตักบาตรและกิจกรรมปลูกป่าระยะที่3 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.วิภาวรรณ ชะอุ่ม เพ็ญสุขสันต์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.วัฒนา รัตนพรหม รักษาราชการแทนอธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา คณะต่าง ๆ ร่วมจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ จำนวน 49 รูป ณ หน้าศาลาหลวงพ่อพระพุทธโสธร และกิจกรรมปลูกต้นไม้โครงการ “ผืนป่าพระบารมี” ระยะที่ 3 ณ ลานบริเวณข้างอาคารหอสมุดกลาง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10