พิธีรับมอบหมวก เข็มชั้นปี และตะเกียงมิสฟลอเรนซ์ไนติงเกล นักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 13

พิธีรับมอบหมวก เข็มชั้นปี และตะเกียงมิสฟลอเรนซ์ไนติงเกล นักศึกษาพยาบาล รุ่นที่ 13
วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.00-10.00 น. ณ ลานสมเด็จย่า อาคารปฏิบัติการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์

ลิงค์การถ่ายทอดสดผ่าน facebook live เพจคณะพยาบาลศาสตร์
https://fb.watch/b9TOzPiuy9/