คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมหารือโรงพยาบาลจัดอาสาพยาบาลคัดกรองมะเร็งเต้านมครบล้านเต้าถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จย่า วันพยาบาลแห่งชาติ 21 ตุลาคม 2565

คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี ร่วมกับฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลสุราษฏร์ธานี โรงพยาบาลทักษิณ และโรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฏร์ ประชุมวางแผนขอเชิญชวนพยาบาลอาสาจังหวัดสุราษฏร์ธานี ร่วมคัดกรองมะเร็งเต้านม ภายใต้โครงการ “รวมพลังพยาบาลจิตอาสา ร่วมคัดดรองมะเร็งเต้านมในสตรี” จัดโดยสมาคมการพยาบาลแห่งประเทศไทย เริ่มตั้งแต่วันพยาบาลสากล 12 พฤษภาคม2565 ตั้งเป้าครบล้านเต้าในวันที่21ตุลาคม2565 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) ในวันพยาบาลแห่งชาติ